Změny v novém občanském zákoníku se nejvíce dotýkají stavebnictví

Nový občanský zákoník přináší změny ve stavebnictví.Vydání nového občanského zákoníku není zrovna vhodně načasované. V době krize ve stavebnictví a výrazného oslabení koruny může mít novela zásadní dopad na stavební průmysl v České republice. Tyto změny se dotknou nejen na zadavatele, investora a majitele stavby, ale také jejího zhotovitele.

Smlouva o dílo - jeden dokument bez příloh

Od 1. 1. 2014 bude stavba nadále zhotovována na základě smlouvy o dílo, jako tomu bylo doposud. Změna ale nastává v podobě této smlouvy. V ELK jsme doposud maximum společných ustanovení a všeobecných obchodních podmínek přesouvali do příloh smlouvy. Smlouva pak byla efektivnější a výstavba montovaných domů tak byla plynulejší.

Od ledna však musí být veškeré informace v jedné smlouvě bez možnosti využití příloh. To přináší složitější práci s dokumentem i obtížnější podpis smlouvy. Komplikace nastávají nejen pro investora, ale také pro stavební společnost. V praxi to znamená, že se smlouvou o dílo přichází do styku desítka lidí, která ji musí zdlouhavě pročítat. Zvyšuje se tak riziko chybovosti a v neposledním řadě je tento postup také časově náročnější.

Rozestavěná stavba nově přirůstá k pozemku, mají tedy společného vlastníka

Od roku 1964 až do roku 2013 bylo možné, aby vlastník pozemku nebyl zároveň vlastníkem stavby a naopak. Vznikaly tak ale četné problémy například s neumožněním vstupu do budovy a podobně. Novela tento vztah stavba-pozemek upravuje a navrací se k tradičnímu znění. Od ledna 2014 je jakákoliv prováděná stavba součástí pozemku, na kterém stojí. Výjimku tvoří dočasné stavby a inženýrské sítě.

Pokud má pozemek a stavba odlišného vlastníka, bude ten, který chce svou část prodat, nucen nabídnout svou nemovitost přednostně druhému vlastníkovi k odkoupení.

Nový občanský zákoník se dotkne i zhotovitele staveb. Změny nastávají také v pojištění stavby.

Změny v pojištění a odpovědnosti za škodu

Nový občanský zákoník přejímá znění odpovědnosti za škodu ze starého zákoníku. Nebezpečí škody nebo zničení tedy nese zhotovitel. V případě, že ke škodě na věci došlo vlivem okolností, které nesouvisejí se zhotovováním stavby na zakázku a které by nastaly i bez provádění díla (živelné pohromy), nese nebezpečí škody nebo zničení majitel stavby.

Velmi důležité je také pojištění stavby, které kryje nahodilou zkázu majetku. Odlišným typem je stavební a montážní pojištění, které uzavírají firmy za účelem pojištění svých podnikatelských rizik. V ELK jsme nechali vyhotovit pojistné certifikáty, které informují o zásadních skutečnostech z pojistné smlouvy, se kterými musí být zákazník obeznámen a musí je podepsat. Pojistné plnění v případě škody na naší stavbě připadne naší společnosti, nikoliv vlastníkovi pozemku.

Stavba se prodraží kvůli DPH za pozemek

Protože je podle nového občanského zákoníku stavba součástí pozemku, došlo také ke zrušení osvobození pozemků pod novostavbami od daně z přidané hodnoty. Cena pořizované nemovitosti se tak zvýší o desítky procent za pozemek. To představuje veliký problém především pro rozjednané developerské projekty, které mohou v důsledku této novely zkrachovat.


Rychlý kontakt

ELK s.r.o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí

Tel.: +420 381 604 101

KIS

© 2018, ELK s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑